Homo Informaticus 8.0

 

Termin: 22-23 kwietnia 2022 r. Plakat oraz Program konferencji
Miejsce: Poznań oraz online Wydarzenie na Facebooku
Informacje o prelegentach oraz ich prezentacjach Zapisy dla publiczności

 

Tegoroczna edycja konferencji organizowana przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się we współpracy z zespołem projektu naukowego #Cyber_odporność. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a referaty zostały wygłoszone w języku polskim. Do udziału w obradach zostały zaproszone wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się bezpośrednio do zagadnień humanistycznych i społecznych.

Jednym z głównych celów ósmej edycji konferencji HOMO INFORMATICUS było ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi, aby konferencja stała się miejscem naukowego dialogu oraz integracji różnych środowisk naukowych. 

Nagrania z wystąpień członków projektu #Cyber_odporność zostały udostępnione na portalu You Tube: link.