#Webimmunisering

Hvordan kan sosiale nettverk online skape kollektiv motstand mot feilinformasjon?

Mennesker som bor i moderne, digitaliserte samfunn må forholde seg til en enorm mengde digital informasjon på daglig basis. Ofte deltar de aktivt i utviklingen og spredningen av denne informasjonen gjennom de sosiale nettverkene de tilhører på nett. Selv om endringene i distribusjonen av informasjon har et demokratiseringspotensial fordi de tar makten fra medieselskaper og myndigheter, og styrker et stort antall tidligere passive forbrukere, gir de også alvorlige utfordringer. Spredning av feilinformasjon (populært kalt «fake news») kan undergrave en konstruktiv og faktabasert offentlig diskurs om vår tids store spørsmål. For eksempel kan spredning av feilinformasjon gjennom sosiale nettverk undergrave demokratiske institusjoner, være til fordel for populisme og ekstremisme, og fostre anti-vitenskapelig skepsis. Det er derfor viktig å forstå prosessene som muliggjør spredning av feilinformasjon, samt å identifisere og studere måter som enkeltpersoner og samfunn kan stoppe det på. På bakgrunn av dette stiller vårt forskningsprosjekt det overordnede spørsmålet: hva kan gjøre online-brukere immune mot spredning av feilinformasjon og dårlige ideer? Vi kaller denne hypotetiske motstandsdyktigheten mot feilinformasjon på nettet for “webimmunitet”.

For å svare på dette spørsmålet, kombinerer prosjektet perspektiver fra epidemiologi, psykologi, filosofi og informatikk. Hovedmålet er å utvikle pålitelige verktøy som kan vurdere immuniteten til individuelle online-brukere og hele nettverk av online-brukere mot feilinformasjon. Videre tar prosjektet sikte på å undersøke hvordan denne webimmuniseringen påvirker online-atferd og hvordan immuniseringen kan styrkes. Prosjektet også har et fokus på etiske dilemmaer knyttet til konseptet webimmunisering. For eksempel, så er det ikke alltid like klart og tydelig hva som utgjør feilinformasjon når man diskuterer etiske og politiske utfordringer. I tillegg så vil spørsmål om menneskets autonomi og handlefrihet måtte drøftes om man tar sikte på å immunisere individer og nettverk.

Tilsammen har prosjektet vårt som mål å gi ny empirisk innsikt i mekanismene og prosessene som fører til – og som resulterer av – webimmunitet, inkludert dets etiske utfordringer. Denne kunnskapen forventer vi at vil inspirere til fremtidig forskning og hjelpe til med å løse noen av de mest kritiske samfunnsspørsmålene i vår tid.