Finansiering

#Webimmunization-prosjektet er finansiert av EØS-midlene 2014-2021 gjennom polske nasjonale vitenskapssenteret-utlysningen IdeaLab. Prosjektets registreringsnummer: 2019/35/J/HS6/03498.

EØS-midlene er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge. Midlene har to mål – å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa – og å styrke forholdet mellom Island, Liechtenstein og Norge, og de 15 mottakerlandene i Europa. Du kan lære mer her.

 

IdeaLab er en av de tre utlysningene som er finansiert av Norge og EØS-midlene 2014–2021 under grunnforskningsprogrammet som drives av det polske nasjonale vitenskapssenteret i samarbeid med Norges forskningsråd. Målet med programmet er å styrke forskningssamarbeidet mellom Polen, Norge, Island og Liechtenstein og utvikle forskningsbasert kunnskap. Les mer her.