Presentasjon av dr. Rafał Ryguła i anledning 150-årsjubileet for det polske akademiet for kunst og vitenskap (PAU)

Den 18. – 20. oktober 2022 ble den internasjonale vitenskapskonferansen «The World Facing New Challenges» avholdt i anledning 150-årsjubileet til det polske kunst- og vitenskapsakademiet (PAU). Et medlem av #Webimmunization-prosjektteamet, dr. Rafal Ryguła fra Institutt for farmakologi ved det polske vitenskapsakademiet, talte som en del av sesjonen 150 Years of Modern Medicine, og holdt en presentasjon med tittelen: Who Believes in Fake News? Kognitive mekanismer og personlighetstrekk assosiert med ulike fenotyper av mottakelighet for (dis)informasjon. Mer informasjon: link.

OPPTAK (på polsk):