Wystąpienie Dr hab. Rafała Ryguły z okazji jubileuszu 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności

W dniach 18–20 października 2022 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świat w obliczu nowych wyzwań” z okazji jubileuszu 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności. Członek zespołu projektu #Cyber_odporność, dr hab. Rafał Ryguła z Instytutu Farmakologii PAN, wystąpił w ramach sesji 150 lat współczesnej medycyny, przedstawiając prezentację zatytułowaną: Kto wierzy w fake newsy? Mechanizmy poznawcze i cechy osobowości związane z różnymi fenotypami podatności na (dez)informacje. Więcej informacji: link.

NAGRANIE: