Kontakt

Agnieszka Masson Lempart
Kierownik administracyjny w projekcie

Zakład Filozofii i Bioetyki
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Kopernika 40, 31-034 Kraków

Email: agnieszka.lempart@uj.edu.pl
Telefon: +48 880 525 170