Kontakt

Agnieszka Lempart
Kierownik administracyjny w projekcie

Zakład Filozofii i Bioetyki
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Michałowskiego 12, 31-126 Kraków

Email: agnieszka.lempart@uj.edu.pl

Wielkość fontu
Kontrast