Kontakt

 

Agnieszka Furman
Kierownik administracyjny w projekcie

Zakład Filozofii i Bioetyki
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Kopernika 40, 31-034 Kraków

Email: agnieszka.furman@uj.edu.pl
Telefon: +48 880 525 170