Seminarium online – Prof. Stephan Lewandowsky, Uniwersytet Bristolski: „Demagoguery, Technology, and Cognition: Addressing the Threats to Democracy”

16 lutego 2023 zespół projektu #Cyber_odporność (#Webimmunization) zorganizował otwarte seminarium online: „Demagoguery, Technology, and Cognition: Addressing the Threats to Democracy”. Prelegentem był Prof. Stephan Lewandowsky z Uniwersytetu Bristolskiego.

Prof. Stephan Lewandowsky jest australijskim psychologiem. Pracował w Stanach Zjednoczonych i Australii, a obecnie pracuje na Uniwersytecie w Bristolu w Wielkiej Brytanii, gdzie jest kierownikiem katedry psychologii poznawczej w School of Psychological Science. Jego badania, które pierwotnie dotyczyły komputerowych symulacji procesów podejmowania decyzji przez ludzi, ostatnio skupiły się na zrozumieniu nauki przez społeczeństwo i na tym, dlaczego ludzie często przyjmują przekonania, które są sprzeczne z dowodami naukowymi. Więcej informacji o naszym prelegencie można znaleźć tutaj.

Wydarzenie odbyło się online za pośrednictwem platformy Teams i zostało przeprowadzone w języku angielskim.

Nagranie:

Abstrakt wystąpienia:
( w języku angielskim)

Democracy is in retreat or under pressure worldwide. Even in countries with strong democracies, polarization is increasing, and the public sphere is awash in misinformation and conspiracy theories. Many commentators have blamed social media and the lack of platform governance for these unfortunate trends, whereas others have celebrated the Internet as a tool for liberation, with each opinion being buttressed by supporting evidence. One way to resolve this paradox is by identifying some of the pressure points that arise between the architecture of human cognition and the online information landscape, and how these pressure points can be used by populist demagogues to undermine democracy. I survey some of those pressure points, focusing on the attention economy and the algorithms that curate our news feeds, and I show how they allow politicians to replace evidence-based discourse with often emotive belief-speaking that is less sensitive to evidence and accountability. I discuss a spectrum of possible solutions.

Projekt naukowy #Cyber_odporność jest realizowany w ramach konsorcjum, w którego skład chodzą: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Poznańska oraz University of Oslo. Gospodarzem seminarium jest poznański partner projektu – grupa badawcza kierowana przez prof. Mikołaja Morzego (Politechnika Poznańska).