Pierwsze nie-wirtualne spotkanie członków zespołu badawczego #Cyber_odporność

W dniach 27-29 października odbyło się pierwsze nie-wirtualne spotkanie zespołu projektu #Cyber_odporność (co nie było wcześniej możliwe ze względu na trwającą pandemię COVID-19), aby podsumować pierwszy rok funkcjonowania projektu i zaplanować jego kolejne etapy.

Podczas trzech dni spotkań i dyskusji, główny nacisk położono na analizę wyników przeprowadzonych dotychczas badań, aby następnie przeprowadzić burzę mózgów na temat różnych możliwości wykorzystania zebranych danych.

Zespół omówił także swoje bieżące potrzeby i planowane przyszłe działania naukowe, takie jak nowe publikacje i udział w konferencjach. Był też czas na przyjrzenie się planowi komunikacji w projekcie i przypomnienie konkretnych aspektów polityki otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych.

Jednym z dodatkowych wniosków po spotkaniu było, że choć regularne spotkania online są niezbędne do zapewnienia ciągłości projektu, interakcje w rzeczywistym świecie są niezbędne ze względu na multi-dyscyplinarny charakter projektu. Spotkania osobiste są bardzo ważne dla budowania wzajemnego zrozumienia i nie można ich łatwo zastąpić rozmowami online lub telekonferencjami.