Spotkanie zespołu projektu w Poznaniu

W dniach 15 – 17 luty 2023 członkowie zespołu projektu #Cyber_odporność (Webimmunization) spotkali się w Poznaniu (Polska), aby omówić i zaplanować działania naukowe w trzecim i zarazem ostatnim roku implementacji projektu.

W ciągu tych trzech intensywnych dni, zespół miał okazję szczegółowo omówić wyniki przeprowadzonych badań, zorganizować burzę mózgów na temat różnych możliwości ich wykorzystania, zaplanować wspólną aplikację grantową, jak również przeprowadzić niezwykle ciekawe seminarium online „Demagoguery, Technology, and Cognition: Addressing the Threats to Democracy”, gdzie prelegentem był Prof. Stephan Lewandowsky z Uniwersytetu Bristolskiego (więcej informacji na temat seminarium: link).

Spotkania okazały się bardzo owocne. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu i gościnności partnerów z Politechniki Poznańskiej, uczestnicy mieli możliwość lepszego poznania historii miasta, zwiedzając ekspozycje w Bramie Poznania – poznańskim interaktywnym centrum dziedzictwa kulturowego.