Newsletter

    Adres e-mail    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-007 Kraków, pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera oraz informacji związanych z projektem naukowym #Cyber_odporność na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do wysyłki wspomnianych informacji. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres trwania projektu naukowego #Cyber_odporność. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie adresu email z listy mailingowej, a tym samym zakończenie wysyłki wiadomości związanych z projektem naukowym #Cyber_odporność. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail agnieszka.lempart@uj.edu.pl lub stawiając się osobiście w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM, ul. Kopernika 40, 31-001 Kraków. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

    *Proszę podać swój adres email i zaznaczyć obowiązkowe pola.