Zespół

  

Dr Jan Piasecki
Kierownik projektu
Email: jan.piasecki@uj.edu.pl 
Więcej informacji tutaj.

Paweł Gwiaździński
Doktorant
Email: pawel.gwiazdzinski@doctoral.uj.edu.pl 
Więcej informacji: Researchgate, c-lab.
 
Agnieszka Masson Lempart – Na urlopie
Kierownik administracyjny w projekcie

 

 

Prof. Jonas R. Kunst
Kierownik grupy badawczej
Email: j.r.kunst@psykologi.uio.no
Więcej informacji tutaj.
Aleksander Gundersen
Doktorant
Email: aleksander.gundersen@psykologi.uio.no

Prof. Mikołaj Morzy
Kierownik grupy badawczej
Email: mikolaj.morzy@put.poznan.pl 
Więcej informacji: Linkedin

Izabela Krysińska
Doktorant
Email: izabela.krysinska@doctorate.put.poznan.pl
Tomi Wójtowicz
Doktorant
Email: tomi.wojtowicz@doctorate.put.poznan.pl

Agata „Oleynova” Olejniuk
Starsza referentka techniczna
Email: agata.olejniuk@put.poznan.pl
Więcej informacji: Linkedin

 

Dr hab. Rafał Ryguła
Kierownik grupy badawczej
Email: rygula@gmail.com
Więcej informacji tutaj.

 

Michał Piksa
Doktorant
Email: piksa@if-pan.krakow.pl
Więcej informacji: Orcid, Researchgate, Linkedin

 

 

Dr Karolina Noworyta
Pracownik naukowy
Email: k.a.noworyta@gmail.com
Więcej informacji: Instytut Farmakologii PAN, OrcidResearchgate