Zespół

 

 

 

Dr Jan Piasecki
Kierownik projektu
Email: jan.piasecki@uj.edu.pl 
Więcej informacji tutaj.

Paweł Gwiaździński
Doktorant
Email: pawel.gwiazdzinski@doctoral.uj.edu.pl 
Więcej informacji: Researchgate, c-lab.

Agnieszka Lempart
Kierownik administracyjny projektu
Email: agnieszka.lempart@uj.edu.pl  

 

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
Zakład Filozofii i Bioetyki
ul. Kopernika 40, 31-501 Kraków – Polska

 

 
Prof. Jonas R. Kunst
Kierownik grupy badawczej
Email: j.r.kunst@psykologi.uio.no
Więcej informacji tutaj.
Aleksander Gundersen
Doktorant
Email: aleksander.gundersen@psykologi.uio.no
 

 

Uniwersytet w Oslo
Wydział Psychologii
Forskningsveien 3A, Harald Schjelderups hus, 0373 Oslo – Norwegia

 

Prof. Mikołaj Morzy
Kierownik grupy badawczej
Email: mikolaj.morzy@put.poznan.pl 
Więcej informacji: Linkedin

Izabela Krysińska
Doktorant
Email: izabela.krysinska@doctorate.put.poznan.pl

Tomi Wójtowicz
Doktorant
Email: tomi.wojtowicz@gmail.com

 

Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań- Polska

 

 
Dr hab. Rafał Ryguła
Kierownik grupy badawczej
Email: rygula@gmail.com
Więcej informacji tutaj.
Michał Piksa
Doktorant
Email: piksa@if-pan.krakow.pl
Więcej informacji: Orcid, Researchgate, Linkedin
 

 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków – Polska

Wielkość fontu
Kontrast